ผลงานที่ผ่านมา

ผู้ตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยในการใช้อาคาร

•บริษัท อัซบิล โปรดักชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
•บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด (ระยอง)
•บริษัท โพลีไทพ์ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด
•บริษัท ฟรีเจล เอเชีย แปซิฟิก จำกัด
•บริษัท ฮายากาว่า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ฉะเชิงเทรา)
•บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด (สุมทรปราการ)

ผู้ตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า

•บริษัท บ๊อช แพคเกจจิ้ง เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด (สานักงานใหญ่)
•บริษัท บ๊อช แพคเกจจิ้ง เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด (สาขา 2)
•บริษัท บ๊อช แพคเกจจิ้ง เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด (สาขา 3)
•บริษัท ฮายากาว่า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ฉะเชิงเทรา)
•บริษัท ฟรีเจล เอเชีย แปซิฟิก จำกัด
•บริษัท อัซบิล โปรดักชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (ผู้เชี่ยวชาญ)

•บริษัท ชาร์พแอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
•บริษัท เอชเอฟซี เพรสทีจ แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย จำกัด
•บริษัท  เอส.พี.เอส. โคออพเพอเรท จำกัด
•บริษัท เอส.พี.เอส. อินเตอร์เทค จำกัด
•บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ผู้ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

และการช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า

•บจก. ชาร์พแอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย)
•บจก. ไทยกูลิโกะ
•บจก. ไวด์ เฟธ ฟู้ด
•บจก. มารูอิ อินดัสตรี (ไทยแลนด์)
•บจก. ยามาดะ สมบูรณ์
•บจก. ภูตะวัน เฮิร์บ แอนด์ คอสเมติค
•บจก. มาทิเล โซล่าร์
•บมจ. ซุปเปอร์เอนเนอร์ยี คอเปอเรชั่น
•บจก. เอ็น เอส สยามเซอร์วิส แอนด์ เมนเทนแนนซ์
•บจก. พาราโบลิก ซิสเต็มส์ อินเตอร์เทค
•บจก. ควอลิตี้ เอ็ม แอนด์ อี
•บจก. โซลนิค โซล่าร์ พาวเวอร์
•บจก. พรีซิชั่น คอนโทรล (ไทยแลนด์)
•บจก. สกายลิงค์ โซลาร์
•บจก. ซันเวิร์ค

นักวิจัยในโรงงานอุตสาหกรรม

•บริษัท เอชเอฟซี เพรสทีจ แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย จำกัด
ตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า

ให้บริการถ่ายภาพความร้อนให้บริการถ่ายภาพความร้อน

รูปภาพการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัท วีเอสเอส เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด

Visitors: 1,002,226